---------KONGRE İLANI ------------

Kongre İlanı

Odamızın 2022 yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince çoğunluklu olarak 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 14:00’da Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Diler İş Merkezi Kat/3 adresindeki 33.Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası Konferans salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da aynı yer ve adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimize saygılarımızla duyurulur.

Ecz.Alper PEHLİVANLI Afyonkarahisar Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması (1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı, iki katip üye)
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
 5. Yönetim Kurulu Mali Raporlarının Okunması
 6. Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması
 7. Raporların Görüşülmesi
 8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı ibrası
 9. 2022-2023 tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 10. Dilek ve Öneriler
 11. Kapanış

 

Oben Teknoloji