• ANASAYFA
  • ECZANE REHBERİ
  • ECZANE REHBERİ

ECZANE REHBERİ


ODAYA YENİ KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. DİLEKÇE

2. ODA KAYIT FORMU (Odadan alınacak)

3. ÖZGEÇMİŞ (Eczacının el yazısı ile yazılmalıdır)

4. NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Muhtarlıktan veya Nüfus müdürlüğünden alınabilir)

5. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

6. İKAMETGÂH BELGESİ

7. DİPLOMA FOTOKOPİSİ (Noter Tasdikli veya Sağlık Müdürlüğü Tasdikli)

8. 3 ADET FOTOĞRAF

9. ADLİ SİCİL BELGESİ (e-devletten veya adliyeden alınabilir)

10. İMZA SİRKÜSÜ (ASLI)

11. KAN GRUBU BİLGİSİ (Nüfus cüzdanında yazılı ise gerek yoktur)07.06.2017YENİ ECZANE AÇILMASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. DİLEKÇE

2. KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ

3. TAPU FOTOKOPİSİ

4. ELEKTRİK VE SU ABONELİK MAKBUZLARI VEYA FATURALARININ FOTOKOPİSİ

(Eczacının kendi üzerinde olması gerekmektedir)

5. İKAMETGÂH BELGESİ

6. NOTERDEN TAAHHÜTNAME

(Açacağım eczane bütünüyle kendime aittir. Kimseyle ortaklığım yoktur eczanenin tamamen kendisime ait olduğu, ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine ve yukarıda ünvanı belirtilen eczanemde bundan böyle yapacağım alışverişler için kendi imzamı taşıyan senet ve çek kullanacağımı beyan ve taahhüt ederim)

7. KROKİ

(Eczanenin adı, adresini, konumunu ve net kullanım alanının açık olarak gösterilmesi, krokinin aslı üzerinde eczane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki talimatname hükümlerine uygun olduğunun belirtilmesi ve krokiyi çizen mimar ya da mühendisin imzası, kaşesi gerekmektedir. Ayrıca İlçelere açılacak eczaneler için kroki üzerine bölge temsilcisi eczacının uygunluk yazısı ve onayı gerekmektedir)

8. VAZİYET PLANI (Cadde, sokak ismi yer almalı ve mimar veya mühendis onaylı olmalıdır.)

9. YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (Belediyeden)

10. ECZANEYE AİT SİGORTA POLİÇESİ

11. RUHSAT FOTOKOPİSİ (Onaylandıktan sonra)

12. PLASTİK DOSYA

NOT: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticaret sicil numarasının fatura, fiş ve kaşelerde gösterilmesi gerekmektedir.07.06.2017ECZANE AÇILIŞ EVRAKLARINA EK OLARAK;

1- DEVİR SENETİ

(NOTER HUZURUNDA DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN ECZACILARLA BİRLİKTE ODA VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLERİNİN ONAYI İLE YAPILIR)

2- ALINMIŞ OLAN DEMİRBAŞ ( BUZDOLABI, HASSAS TERAZİ, RAF VE DOLAPLAR) VE İLAÇLARIN FATURA FOTOKOPİLERİ.07.06.2017NAKİL ECZANELERDEN İSTENİLEN BELGELER

1. DİLEKÇE

2. KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ

3. TAPU FOTOKOPİSİ

4. ELEKTRİK VE SU ABONELİK MAKBUZLARI VEYA FATURALARININ FOTOKOPİSİ

(Eczacının kendi üzerinde olması gerekmektedir)

5. İKAMETGÂH BELGESİ

6. KROKİ

(Eczanenin adı, adresini, konumunu ve net kullanım alanının açık olarak gösterilmesi, krokinin aslı üzerinde eczane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki talimatname hükümlerine uygun olduğunun belirtilmesi ve krokiyi çizen mimar ya da mühendisin imzası, kaşesi gerekmektedir. Ayrıca İlçelere açılacak eczaneler için kroki üzerine bölge temsilcisi eczacının uygunluk yazısı ve onayı gerekmektedir)

7. VAZİYET PLANI (Cadde, sokak ismi yer almalı ve mimar veya mühendis onaylı olmalıdır.)

8. YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (Belediyeden)

9. ECZANEYE AİT SİGORTA POLİÇESİ

10. RUHSAT FOTOKOPİSİ (Onaylandıktan sonra)

11. İMZA SİRKÜSÜ (Lüzumu halinde)

12. PLASTİK DOSYA

NOT: SGK protokolünün 7.3 ve 5.3.13 maddelerine göre adres değişikliklerinin ruhsatın teslim edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde yazılı olarak kuruma bildirilmesi gerekmektedir.07.06.2017