BAŞKANDAN MESAJ

14 Mayıs 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye’de açılan eczacılık sınıfı ile ülkemizde eczacılık mesleğinin akademik ünvana kavuşmasının 181. Yılını kutluyoruz.

2019 yılı Aralık ayında Çin’de başlayan Covid-19 pandemisi nedeni ile bu güne kadar tüm dünyada 4.500.000 e yakın hasta ve 300.000 e yakın kayıp yaşamamızın üzüntüsü ile buruk bir kutlama içindeyiz. Ayrıca ülkemizde de bu süreçte görevi başında kaybettiğimiz 5 meslektaşımızı rahmetle anarken hekim ve sağlık çalışanlarımızın da içinde olduğu 4000 e yakın vatandaşımızı da kaybetmiş olmanın üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu olağan üstü durumu, maalesef ülkemiz 11 Mart 2020 de ilk vakanın tespit edilmesi ile birlikte yaşamaya başladı. Sosyal, ticari, ekonomik ve yaşamsal tüm alanlarımıza etki eden Pandemi sürecinde yeni bir düzene alışıp bununla hayatımızı devam ettirmek zorunda kaldık.Bu süreçte eczacılar olarak bizler ettiğimiz meslek yemini, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olmanın verdiği sorumlulukla 7/24 kesintisiz eczacılık hizmetini devam ettirdik. Bulaş riskini göze alarak verdiğimiz sağlık hizmetinden asla ödün vermeden özveri ile görevimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.Biz eczacılar, Ülkemizde 27000 ayrı noktada kronik hastalarımıza ilaçlarını ulaştırıyor ve sağlık tesislerindeki yoğunlaşmanın önüne geçiyoruz. Ücretsiz maske dağıtımı ile şimdiye kadar ilimizde 1.183.000, ülke genelinde ise seksen milyonun üzerinde maskeyi vatandaşlarımıza hiçbir karşılık beklemeden üstlendiğimiz mesleki sorumluluğun gereği olarak dağıtıyoruz. Bunun yanında eczacılık hizmetini de kesintisiz devam ettiriyoruz.

Bu süreç başladığından bu güne meslektaşlarımızı veeczane çalışanlarımızı korumak ve eczacılık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına;

1. Öncelikle bir kriz masası oluşturduk ve meslektaşlarımızın sorunlarını dinleyerek isteklerine hızlı bir şekilde sonuç bulmak için çalışmaya başladık.

2. Tüm eczane eczacısı meslektaşlarımızın olduğu bir whatsupp grubu kurarak duyuru ve bilgilendirmeleri hızlı bir şekilde meslektaşlarımıza ulaştırdık.

3. Covid-19 a karşı eczanelerin alması gereken tedbirleri meslektaşlarımıza bildirdik. Hastaların uyması gereken kurallarla ilgili eczane içi uyarı afişlerinin dağıtımını gerçekleştirdik.

4. Eczacı ve teknisyenlerimizin kullanımı için 10 adet ffp2, 50 adet cerrahi maske ve 10 adet gözlük temin ederek eczanelere dağıtımını gerçekleştirdik.

5. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme neticesinde merkez ilçede mesai saatlerinde düzenlemesi ve Cumartesi günleri için genişletilmiş nöbet hizmeti uygulamasına geçtik.

6. Covid-19 ile mücadele sırasında meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları, gerek basında gerekse ilgili kurumlar ile yaptığımız görüşmelerde dile getirdik.

7. Eczanelerin iş yükünün ve bulaş riskinin azaltılması için C Grubu Sıralı Dağıtım Reçetelerinin elektronik ortamda onaylanabilmesini sağladık.

8. Mart ve Nisan aylarına ait tüm C grubu sıralı dağıtım reçetelerinden oda katılım payı almadık.

9. İlçe eczanelerimizi ilçe belediyeleri ile görüşerek; merkez İlçede bulunan eczanelerimizi iseNisan ayında nöbet sonrası ücretsiz olarak dezenfeksiyon işlemlerini yaptık.

10. Reçete teslimi ile ilgili SGK Afyonkarahisar SSGM ile yaptığımız görüşme neticesinde ilçelerimizde faaliyet gösteren eczanelerin il merkezine gelerek risk almamaları için reçete teslim işlemlerinin kargo yolu ile yapılmasını sağladık. Mayıs ayından itibaren randevulu teslime geçtik.

11. SGK tarafından yayınlanan duyuru ile Mart ayında başlayacak olan manuel reçetelerin taranması işlemini odamız tarafından kabul etmeyerek meslektaşlarımızı bilgilendirdik. Ayrıca uygulamanın iptal edilmesi için TITCK ve SGK GSS Genel Müdürlüğüne başvuru yaptık.

12. İl Pandemi Kurulu toplantılarına katıldık ve Pandemi kurulu kararı ile, ülkemizde Covid-19 ile mücadele süresince eczanelerde kepenk arkası sağlık hizmeti sunumunu serbest hale getiren ikinci il olduk.

13.Ticaret Bakanlığı denetlemesi sonucu Reklam Kurulundan ceza alan 2 meslektaşımızın cezalarını iptal ettirdik.

Yukarıda maddeler halinde belirttiğim işlemleri yaptık.

Pandemi süreci henüz bitmemekle birlikte ülkemizdeki sağlık sisteminin güçlü olması, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun yerinde ve zamanında uygulamaya koyduğu kararlar ve etkin tedavi yöntemleri ile ülkemizin bu süreci benzer ülkelere göre daha az hasar ile atlatmakta olduğunu görmek son derece sevindiricidir.

Bu süreç içerisinde eczanelerinde özveri ile görev yapan başta siz değerli meslektaşlarıma,yönetim kuruluma,eczane teknisyenlerimize,ücretsiz maske temini sürecinde il dışından maske nakliyesini ve eczanelere dağıtımını sağlayan Selçuk Ecza Deposu ve çalışanlarına, yine eczanelere maske dağıtımında görev alan Alliance Healthcare Ecza Deposu,Bursa Ecza Kooperatifi,Dilek Ecza Deposu ve çalışanlarınaayrı ayrı teşekkür ederken 14 Mayıs Eczacılar Günümüzü kutlar, esenlik dolu güzel günlerde hep birlikte olmak dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ecz.Melih KÖKEN

Afyonkarahisar Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Başkanı