NAKİL ECZANELERDEN İSTENİLEN BELGELER

NAKİL ECZANELERDEN İSTENİLEN BELGELER

1. DİLEKÇE

2. KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ

3. TAPU FOTOKOPİSİ

4. ELEKTRİK VE SU ABONELİK MAKBUZLARI VEYA FATURALARININ FOTOKOPİSİ

(Eczacının kendi üzerinde olması gerekmektedir)

5. İKAMETGÂH BELGESİ

6. KROKİ

(Eczanenin adı, adresini, konumunu ve net kullanım alanının açık olarak gösterilmesi, krokinin aslı üzerinde eczane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki talimatname hükümlerine uygun olduğunun belirtilmesi ve krokiyi çizen mimar ya da mühendisin imzası, kaşesi gerekmektedir. Ayrıca İlçelere açılacak eczaneler için kroki üzerine bölge temsilcisi eczacının uygunluk yazısı ve onayı gerekmektedir)

7. VAZİYET PLANI (Cadde, sokak ismi yer almalı ve mimar veya mühendis onaylı olmalıdır.)

8. YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (Belediyeden)

9. ECZANEYE AİT SİGORTA POLİÇESİ

10. RUHSAT FOTOKOPİSİ (Onaylandıktan sonra)

11. İMZA SİRKÜSÜ (Lüzumu halinde)

12. PLASTİK DOSYA

NOT: SGK protokolünün 7.3 ve 5.3.13 maddelerine göre adres değişikliklerinin ruhsatın teslim edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde yazılı olarak kuruma bildirilmesi gerekmektedir.