YENİ ECZANE AÇILMASINDA İSTENİLEN BELGELER

YENİ ECZANE AÇILMASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. DİLEKÇE

2. KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ

3. TAPU FOTOKOPİSİ

4. ELEKTRİK VE SU ABONELİK MAKBUZLARI VEYA FATURALARININ FOTOKOPİSİ

(Eczacının kendi üzerinde olması gerekmektedir)

5. İKAMETGÂH BELGESİ

6. NOTERDEN TAAHHÜTNAME

(Açacağım eczane bütünüyle kendime aittir. Kimseyle ortaklığım yoktur eczanenin tamamen kendisime ait olduğu, ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine ve yukarıda ünvanı belirtilen eczanemde bundan böyle yapacağım alışverişler için kendi imzamı taşıyan senet ve çek kullanacağımı beyan ve taahhüt ederim)

7. KROKİ

(Eczanenin adı, adresini, konumunu ve net kullanım alanının açık olarak gösterilmesi, krokinin aslı üzerinde eczane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki talimatname hükümlerine uygun olduğunun belirtilmesi ve krokiyi çizen mimar ya da mühendisin imzası, kaşesi gerekmektedir. Ayrıca İlçelere açılacak eczaneler için kroki üzerine bölge temsilcisi eczacının uygunluk yazısı ve onayı gerekmektedir)

8. VAZİYET PLANI (Cadde, sokak ismi yer almalı ve mimar veya mühendis onaylı olmalıdır.)

9. YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (Belediyeden)

10. ECZANEYE AİT SİGORTA POLİÇESİ

11. RUHSAT FOTOKOPİSİ (Onaylandıktan sonra)

12. PLASTİK DOSYA

NOT: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticaret sicil numarasının fatura, fiş ve kaşelerde gösterilmesi gerekmektedir.