ODAYA YENİ KAYIT VE NAKİL İÇİN İSTENİLEN BELGELER

ODAYA YENİ KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. DİLEKÇE

2. ODA KAYIT FORMU (Odadan alınacak)

3. ÖZGEÇMİŞ (Eczacının el yazısı ile yazılmalıdır)

4. NÜFUS CÜZDANI SURETİ (Muhtarlıktan veya Nüfus müdürlüğünden alınabilir)

5. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

6. İKAMETGÂH BELGESİ

7. DİPLOMA FOTOKOPİSİ (Noter Tasdikli veya Sağlık Müdürlüğü Tasdikli)

8. 3 ADET FOTOĞRAF

9. ADLİ SİCİL BELGESİ (e-devletten veya adliyeden alınabilir)

10. İMZA SİRKÜSÜ (ASLI)

11. KAN GRUBU BİLGİSİ (Nüfus cüzdanında yazılı ise gerek yoktur)