MOR TURUNCU REÇETELERİNİN SIRALI DAĞITIMI HAKKINDA


Odamız yönetim kurulunun aldığı karar gereği, SGK Protokolü Madde 3.7 kapsamında karşılanan MOR-TURUNCU reçeteler 01 Şubat 2023 Tarihinden itibaren eczaneler tarafından kotalı dağıtım yerine sıralı dağıtım kapsamında karşılanabilecektir.
Söz konusu uygulama ile ilgili usul ve esaslar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

MOR-TURUNCU REÇETE SIRALI DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR:
1. 01 Şubat 2023 tarihinden itibaren mor-turuncu kan ürünü reçeteleri, her ilçede ayrı olarak sıralı dağıtım ile karşılanacaktır.
Mor-Turuncu reçete grupları hariç Protokol 3.7 kapsamındaki diğer reçeteler ise eskisi gibi üst limitli kotalı olarak karşılanmaya devam edilecektir.
2. Sıralı dağıtımdan ilçelerde ilçe temsilcileri, merkez ilçede eczacı odası sıralı dağıtım komisyonu sorumlu olacaktır.
Mor Turuncu reçete limitleri her ilçenin kan ürünü reçetesi durumuna göre farmainbox sistemi tarafından hesaplanacak ve Türk Eczacıları Birliğinin onayı ile belirlenecektir.
3. Kan ürünü reçetesi karşılamak istemeyen eczanelerin 27 Ocak 2023 tarihine kadar
odamıza dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Dilekçe vermeyen eczaneler sıralı sisteme dahil edilecektir.
Merkez ilçede sıralı dağıtım, yönetim kurulumuz tarafından yapılan kura çekimi sonrasında sıranın başlayacağı alfabetik harfteki [“I” Harfi]ve kotası boş olan eczanelerden başlayacak, merkez ilçe sırası bitimi sonrasında, sıra merkeze bağlı belde eczanelerinden devam edecektir.
4. Halen mor-turuncu reçete kotası dolu olan eczaneler kotası açılana kadar sıralamaya dahil edilmeyecekler ve kotaları açıldıktan sonra sıraya dahil olabileceklerdir. Aynı şekilde Sıralı dağıtım sistemine daha sonra dahil olacak eczaneler mevcut sıranın sonuna eklenir.
Sırası gelen eczane, örneğin kotanın 3 katı tutarında reçete karşılaması durumunda 3 tur sıralı dağıtıma giremeyecektir.
5. Sırası gelen eczane, geçerli mazereti olmaksızın reçeteyi karşılamaması durumunda eczanenin turu kapatılacak, bir sonraki turlara limitleri aktarılmayacak ve eczane uyarılacaktır. Eczanenin ikinci kez reçete karşılamaktan imtina etmesi durumunda eczane mor-turuncu reçete sırasından 3 tur süresince çıkarılacaktır.

6. Hasta veya yakını kan ürünü reçetesi ile eczaneye başvurduğunda;
- Eczane, merkez ilçede(beldeler de dahil) odamızı, ilçelerde ise ilçe temsilcisini arayıp bilgilendirmede bulunacak ve odamız reçeteyi sıradaki eczaneye yönlendirecektir.
(Söz konusu yönlendirmede hastanın ikametgahı, ilacın aciliyeti gibi faktörler odamız tarafından dikkate alınacaktır.)
- Reçete bilgisinin sıradaki eczaneye ulaştırılmasından sonra,
Reçetenin geri ödeme mevzuatına uygunluğu eczane tarafından kontrol edilecektir. Reçetelerin geri ödeme koşullarına uygunluğunun denetim sorumluluğu eczaneye aittir. Odamızın sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Sıradaki eczane reçeteyi sisteme girdikten sonra en kısa süre içerisinde ilacı hasta/hasta yakınına ulaştırılmak üzere eczacı odasına veya reçetenin geldiği eczaneye ulaştırır. İlacın depo tarafından ertesi gün temin edilmesi durumunda hastaya bilgi verilecektir.İlacın hasta/ hasta yakınına ulaştırılmasın da hastayı mağdur etmeyecek şekilde teslim edilmesi ve soğuk zincir kurallarına dikkat edilmesi çok önemlidir.
Eczacı, o an için eczanesinde mevcut olmayan reçete muhteviyatı ilacı bulabilmek için azami gayreti gösterir. Ecza depolarından sorulan ve depolarda bulunmadığı bildirilen ilacın yer aldığı reçete, eczacı tarafından eczacı odasına veya temsilcisine bildirilir. Reçete muhteviyatı ilacın depolarda da bulunmadığı ve bu nedenle temin edilemediği hastaya/hasta yakınına bildirilir.
- Sıradaki eczane tarafından medula eczane provizyonu sistemine işlenerek karşılanan kan ürünü reçetesi ivedilikle reçete tevzi sistemine aktarılacak ve işlenecektir.
7. Eczanelere mor - turuncu reçetelerin nöbet esnasında gelmesi durumunda, reçete karşılanarak, eczanenin 4 gün içerisinde ekinde reçete, medula çıktısı ve depo alış faturası fotokopilerini odamıza bildirmesi gerekmektedir. Bu şekilde nöbette karşılanan reçeteler, ilgili eczanenin kotasından düşülmek suretiyle, eczanenin sırası olup olmadığına bakılmaksızın oda tarafından reçete tevzi sistemine giriş yapılıp onaylanacaktır. Söz konusu sıra sistemini suistimal eden eczaneler hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Ancak suiistimal olduğu tespit edilmesi halinde söz konusu reçete/reçeteler odamız tarafından onaylanmayacaktır.

Bu uygulanacak usul ve esaslar 01 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Bilgilerinize önemle duyurulur.
Afyonkarahisar Eczacı Odası Yönetim Kurulu