TEB Gençlik Komisyonu Toplantısı Hakkında

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney’in Başkanlığında, ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Eczacılık Fakültelerinde eğitimlerine devam eden TEB Gençlik Komisyonu Delegeleri ve TEB GK Üst Komisyon Üyelerinin katılımıyla Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu toplantısı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.


41 fakülteden 95 öğrencinin katıldığı toplantıda 16 Ekim 2022’de gerçekleştirilecek olan Büyük Eczacı Mitingi hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin miting organizasyonunda üstlenecekleri görevler ve sorumluluklar ile katılımları için gerekli düzenlemeler yapıldı. Eczacılık Fakültelerinden katılım sağlayacak öğrencilere ilişkin TEB GK tarafından hazırlanacak listenin Eczacı Odalarımız ile paylaşılmasına karar verilen toplantıda katılımın bu şekilde olmasının daha uygun olacağı değerlendirildi.


Eczacılık Fakültelerinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin geniş katılım sergilemesi için gerekli tüm organizasyonları yapacakları yönünde kararlılıklarını ifade eden TEB GK Delegelerinin miting alanı ile kullanılacak miting materyalleri konusunda değerlendirmeleri ile toplantı son buldu.