Olağanüstü Durumlarda Eczacılık Hizmeti Komisyonu Toplantısı

Olağanüstü Durumlarda Eczacılık Hizmeti Komisyonu, 4 Ağustos 2022 tarihinde Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. İhsan Orkun Yılmaz başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Bölge Eczacı Odası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda;

  • Ülkemizde yaşanan, başlıca sel, deprem ve yangın felaketlerinin yönetimi konusunda Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odaları arasında işbirliği sağlamak,
  • Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olarak, Sağlık Bakanlığı nezdinde eczacılarımızın tanınabilirliğini artırmak, yetkilerini ve sorumluluklarını belirlemek,
  • Afet yönetimi konusunda eczacılarımızın daha aktif rol almalarını sağlanmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması,
  • Eczacılarımızın afet anında halkımıza kesintisiz ilaç hizmeti sunulabilmeleri için gerekli altyapıların hazırlanması ve güçlendirilmesi konularındaki fikir ve öneriler değerlendirildi.