ADALET BAKANLIĞI(CEZAEVİ) SÖZLEŞMESİNİN DAĞITIMI HAKKINDA.

Değerli Meslektaşlarımız,

Adalet Bakanlığı (Cezaevi) sözleşmelerinin odamızdan dağıtımına başlanmıştır. Sözleşme yenilemek isteyen üyelerimiz sözleşmeleri eksiksiz doldurup aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar cezaevi müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde mevcut sözleşme fesih edilecektir.

*Sözleşme Formlarının bedeli 50TL’dir

*Tüm cezaevleri için ayrı ayrı sözleşme yapılması gerekmektedir.

*Sözleşmenin üzerine başlangıç tarihi olarak 01/06/2022 yazılacaktır.

Afyonkarahisar Eczacı Odası

Adalet Bakanlığı (Cezaevi) sözleşmesi Yenilenmesi Halinde Cezaevine Verilecek Belgeler:

1) 2022 Yılı Sözleşmesi

2) İnteraktif vergi dairesinden alınan 2021 yılı hasılatı gösterir Eczane bilgi Formu veya Vergi dairesinden onaylı 2021 yılı hasılatını gösterir Ek-5 bilgi formu

3) Ruhsat Fotokopisi (Devir ya da Nakil Olması Halinde)

4) Eczacı Odasından alınacak “Sözleşmeye Engel Yoktur Yazısı

5) Dilekçe

İlk Sözleşme İmzalanması Halinde Cezaevine Verilecek Belgeler:

1) Kimlik fotokopisi

2) Ruhsat fotokopisi

3) İmza sirkülerinin noter onaylı örneği

4) 2022 Yılı Sözleşmesi

5) İnteraktif vergi dairesinden alınan 2021 yılı hasılatı gösterir Eczane bilgi Formu veya Vergi dairesinden onaylı 2021 yılı hasılatını gösterir Ek-5 bilgi formu

6) Eczacı Odasından alınacak “Sözleşmeye Engel Yoktur Yazısı

7) Dilekçe

*** Sözleşmenin en alt kısmının Eczacı tarafından “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM VE KABUL ETTİM” şeklinde el yazısı ile tüm sayfalara yazılarak imzalanması gerekmektedir.

dilekce_icin tiklayiniz