SGK ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin Yenilenmesi Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

2022 yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin dağıtımına başlanmıştır.

Sözleşme yapacak meslektaşlarımızın aşağıda belirtilen evraklarla beraber en geç27 Nisan 2022 tarihine kadarodamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Odamıza iletilen sözleşmeler kuruma toplu halde teslim edilecektir.

Meslektaşlarımızın sözleşme teslimi için aşağıda belirtilen evraklar ve kaşe ve diploma numaraları ile birlikte odamıza gelmeleri gerekmektedir. Dileyen meslektaşlarımız sözleşmesini aldıktan sonra doldurup odaya teslim edebilir.

Yaşanabilecek yoğunluktan dolayı sözleşme işlemlerinin son güne bırakılmaması önemle rica olunur.

Afyonkarahisar Eczacı Odası Yönetim Kurulu

SGK İLAÇ SÖZLEŞMESİ YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe

2) İnteraktif Vergi Dairesinden alınan 2020 yılı hasılatı gösterir Eczane Bilgi Formu veya Vergi dairesinden onaylı 2020 yılı hasılatını gösterir Ek-5 bilgi formu

3) Adres değişikliği olması halinde Ruhsat fotokopisi

4) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

5) Eczacı odasından alınan yeni tarihli“Sözleşmeye Engel Yoktur”belgesi.(Odamız tarafından hazırlanacaktır)

6) Örnekleme yöntemini istemeyen meslektaşlarımız için dilekçe.

7) Adli sicil kaydı (e-devlet'ten alınabilir)

8) Eczane Kaşesi ve Diploma numarası

SGK MEDİKAL SÖZLEŞMESİ YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

1) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

2) Medikal malzeme sözleşmesinin içinde yer alan Ek-6/1, Ek-6/2 Sözleşme Başvuru Formu ve Ek-6/3 Eczane Taahhütnamesi formlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

3) Eczane Tanımlayıcı No bilinmelidir (266…………) (Eczanenin TİTUBB kaydında yer almaktadır)

4) Eczane Kaşesi

SÖZLEŞME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1) SGK Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına "01.10.2021" yazılmalıdır. (01.10.2021 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme yaptıkları tarih yazılmalıdır)

2) Sözleşmelerin her nüshasının sadece ilk sayfasına “Protokol Hükümlerini Okudum ve Kabul Ettim” ibaresi el yazısı ile yazılıp imzalanmalıdır. Diğer sayfalara paraf atılması yeterlidir.

3) Kuruma teslim edilecek sözleşmenin ilk sayfasının en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numarasının yazılması gerekmektedir.

4) Sözleşmeye yazılan eczane adresinin,ruhsatta ve kaşede belirtilen adresle aynı olması gerekmektedir.

5) Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.

6) Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.

2020 Yılı Satış Hasılatına Göre Sözleşme Bedelleri:

SGK 1. Kademe %0 (0-750.000 TL) 150TL

SGK 1. Kademe %0 (750.000-1.250.000 TL) 250TL

SGK 2. Kademe %0,75 (1.250.000-1.562.500 TL) 350TL

SGK 3. Kademe %1,30 (1.562.500 -1.875.000 TL) 400TL

SGK 4. Kademe %1,60 (1.875.000 -2.625,000 TL) 450TL

SGK 5. Kademe %2,25 (2.625,000 -3.125,000 TL) 500TL

SGK 6. Kademe %2,50 (3.125,000 TL ve üzeri) 550TL

SGK ÖRNEK_SÖZLESME

MEDİKAL ÖRNEK_SÖZLEŞME

SÖZLESME YENİLEME_DİLEKCE