ECZANE İŞLETME GİDERLERİ ANKETİ ECZANE İŞLETME GİDERLERİ %49.8 ORANINDA ARTTI

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum ile birlikte, eczanelerin son bir yıl içerisinde işletme giderlerinde meydana gelen değişimi tespit etmek amacıyla, Afyonkarahisar Eczacı Odası olarak 16-21 Şubat 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar genelinde 88 eczanede anket çalışması yaptık.

Eczane giderlerini net olarak gözler önüne seren anket çalışmasına göre; Eczanelerin kira, personel maaşı, elektrik, su, ısınma, muhasebe, yiyecek-içecek, internet, telefon, sigorta primi vb. harcamalarının toplamı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre, %49,8 oranında yükseldiği tespit edildi. Eczane işletme giderlerinde yaşanan yükseliş oranının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı yeniden değerleme oranından (%36,2) ve 2022 yılı beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Avro değerinde yapılan (%37,43) artıştan fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca ilaçta yapılan Avro güncellemesinin eczanelere olacak ekonomik etkisi, Haziran ayından önce de hissedilemeyecektir.

En vahim rakam ise, Sosyal Güvenlik Kurumu'na aylık 0-100bin TL arasında fatura kesen ve ankete katılan eczanelerin %14'ünü oluşturan eczanelerde görüldü.

-SGK'ya aylık 0-100binTL arasında fatura kesen eczanelerin aylık ortalama işletme giderleri toplamı 19448TL olarak hesaplandı.

-SGK cirosu 100-200binTL arasında olan eczanelerin 24737TL,

-200-300binTL arasında olan eczanelerin ise aylık ortalama işletme giderleri toplamı 38032TL olarak hesaplandı.

-Ayrıca eczane işletme giderlerinin toplam eczane cirosu içerisindeki payı da %15-%19 arasında olduğu tespit edildi.

Ankete katılan meslektaşlarımıza, "eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi için öncelikli olarak yapılması gereken nedir?" diye sorduğumuzda meslektaşlarımızın %84'ü İlaç Fiyat Kararnamesinin değiştirilmesini istedi. İlaç Fiyat Fiyat Kararnamesinin, eczane ekonomisine yaptığı olumsuz etkilere ek olarak ilaç yokları sorununun da ana kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. 2021 yılında ortalama Avro kuru 10.49TL olmuştur. Avronun şu anki değeri, 2022 süresince hiç değişmeden kalsa bile, önümüzdeki yıl ilaca en az %50 oranında zam yapılacağı şimdiden görünmektedir. 2023 yılı beklenmeden, 2022 yılı içerisinde ilaç Avro kurunda tekrar bir düzenleme yapılmaz ise, ilaç yokları sorununun 2022 yılında ülkemizde daha da derinleşmesi beklenmektedir.

14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu Kararı ile, 4. ve 5. kademe ilaçların kalem sayısının daha da artması, düşen karlar ve eczane giderlerinin yükselmesi ile birlikte, eczaneler Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ekonomik olarak hiç olmadığı kadar zor durumdadır.

Bu nedenle, 13 yıldır değiştirilemeyen ve artık idare edilebilirliği kalmayan İlaç Fiyat Kararnamesi'nin değiştirilmesi, eczane kar oranlarının ve kademelerin birliğimizin isteği doğrultusunda yükseltilmesi konusu eczanelerin var oluş mücadelesine dönüşmüştür.

Ecz. Alper PEHLİVANLI

TEB 33.Bölge Afyonkarahisar Eczacı Başkanı