43. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Görev Dağılımı

Türk Eczacıları Birliği'nin 43.Olağan Büyük Kongresi 11-12-13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti.

Kongrede, merkez organlarının seçimi ile göreve gelen 43.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 18 Kasım 2021 tarihinde; Divan Başkanı Ecz. M.Şerif Boyacı, Divan Başkan Vekili Ecz.M. Salih Tangör, Yazman Ecz. Tülay Işık, Yazman Ecz.Pervin Bulut ve Yazman Ecz.Özgül Dündar Berk’den oluşan 43.Olağan Büyük Kongre Divan Başkanlığının katılımı ile gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev dağılımını oluşturdu.

43.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

Merkez Heyeti

Ecz.Arman Üney Başkan
Ecz.İhsan Orkun Yılmaz II.Başkan
Ecz.Saygın Garğın Genel Sekreter
Uzm.Ecz.Tahir Özelçi Sayman
Ecz. Ali Erdem Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Osman Özdemir Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Uğur Elik Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Cenk Kes Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Fehmi Onur Özgüven Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Birgül Nasırlıoğlu Kara Merkez Heyeti Üyesi
Prof.Dr.İsmail Tayfun Uzbay Merkez Heyeti Üyesi

Denetleme Kurulu

Ecz.Oğuzhan Ulutaş Denetleme Kurulu Başkanı
Ecz.Zeynep Sönmez Denetleme Kurulu Üyesi
Ecz.Ümit Kayaalp Denetleme Kurulu Üyesi

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ