MİADI GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHASI HAKKINDA...


Değerli Meslektaşlarımız;

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtildiği üzere, miadı geçen ilaçların imhasından sorumlu kişi eczane sahip ve mesul müdürüdür.

Odamız, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Afyonkarahisar genelinde eczanelerimizde miadı geçmiş ilaçların imhası konusunda çalışma yapacaktır.

ÇEKOOP ile yapılan anlaşma neticesinde eczanelerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların imha işlemi ITC İnvest Trading Consulting AG şirketi aracılığı ile yapılacaktır.

Çekoop tarafından istenen imha bedeli kilogram başı 2 TL+KDV dir.

Ancak her eczane için 50 kg'a kadar olan bedel odamız tarafından karşılanacaktır.

İlaç imhası için izlenecek yol aşağıdaki gibidir.

Miadı geçmiş ilaçların imha işlemi şu şekilde yapılacaktır.

1. İlaç imha işlemi, kontrole tabi ilaçlar ve diğer ilaçlar olmak üzere ayrı ayrı yapılacaktır. Kontrole tabi ilaçlar için dilekçe ve listelerin ayrı hazırlanması ve ayrı kolilere koyulması önemlidir.

2.İmha edilecek ilaçların içerisinde küpürü-karekodu eksik, yeşil-kırmızı reçeteye tabi, kemoterapide kullanılan ilaçlar ve kan ürünleri kesinlikle bulunmayacaktır.

3.Miadı geçen ilaçlar koli içerisine koyulmalı ve kolinin üzerine eczane adı ve“İMHA”mutlaka yazılmış olmalıdır. Poşet ile getirilen ilaçların imha işlemi yapılmayacaktır. Birden fazla koli oluşturulmuşsa dilekçede koli adedi belirtilecektir.

4. Miadı geçen ilaçlar eczanelerimizde kullandığımız paket program üzerinden veya aşağıda belirtilen "ilaç imha listesi"nin doldurulması ve 4 nüsha ıslak imzalı ve kaşeli olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.(Belgelerin her sayfasında kaşe-imza olmalı).

Listeyeher bir ilacın maliyet fiyatı depocu satış fiyatı üzerinden KDV siz olarak yazılmalıdır.

5.İlaç imha komisyonuna verilecek dilekçe 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır.

6. İmha edilmesi için bildirimde bulunulan her ilacın mutlaka İlaç Takip Sistemi üzerinden de bildirimi yapılması gerekmektedir.

7. Aşağıda belirtilen dilekçe ve 4 nüsha ilaç listesi ile birlikte imha edilecek ilaçlar23-24 Kasım 2021tarihinde SMS ile duyurulacak olan teslim noktasına teslim edilecektir. İlaçlar sadece 23-24 Kasım 2021 tarihinde getirilecek, bu tarihin öncesinde veya sonrasında getirilen ilaçlar teslim alınmayacaktır. Miadı geçmiş ilaçları eczacı veya eczane çalışanının teslim etmesi gerekmektedir.

8. Teslim edilen ilaç kolileri ve listeler İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince karşılaştırılarak kontrol edileceğinden kurallara uyulması önemlidir.

9. İmha sonrasında onayları tamamlanmış olarak odamıza iletilen listeler meslektaşlarımız tarafından muhasebecilerine teslim edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.

Afyonkarahisar Eczacı Odası

İlac İmhaTablo

İlac_İmha Dilekce