İl Sağlık Müdürlüğü Denetimleri Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nün 07/10/2021 tarihli yazısında, Kurumun yapabileceği rutin veya rutin olmayan denetimlerde eczaneler tarafından aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi istenmiştir.

1. Eczacı ve eczane çalışanlarının beyaz önlük giymesi ve yakalarında isimliğin bulunması

2. İTS paydaş şifresinin denetim esnasında hazır olması

3. Sıcaklık ve Nem kayıtlarının düzenli tutulması

4. Erken uyarı özelliğine sahip sıcaklık ve nem takip kullanıcı adı ve şifrelerinin denetim esnasında hazır bulundurulması.

Ayrıca eczanelerin rutin denetimler öncesinde aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1. E logoların sadece nöbet sırasında yanıp söner şekilde bırakılması ve eczane kapalı iken E-logoların da kapalı olması.

2. Eczanenin kapı zilinin çalışır durumda olması.

3. Eczane vitrinlerinde reklam vb ürün tanıtıcı materyal bulunmaması.

4. Eczanelerde bulunan nöbetçi eczaneleri gösteren ekranların çalıştırılması ya da nöbet ekranı olmayan eczanelerin nöbet listesini mutlaka asması.

5. Eczanelerde bulundurulması zorunlu olan ilaçların denetim öncesinde temin edilmesi.

6. Tartı aleti ve hafızalı ısı nem ölçerlerin kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.