2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kongre İlanı

KONGRE İLANI

Odamızın 2021 yılı seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 03 Eylül 2021 Cuma günü saat 10:30’da çoğunluklu olarak Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Diler İş Merkezi Kat/3 adresindeki 33.Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası Ahmet Keleşoğlu Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da NG Güral Otelde (Bahçe) çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Oy verme işlemi 05 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:00 – 17:00 saatleri arasında Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Diler İş Merkezi Kat/3 adresindeki 33.Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası hizmet binasında yapılacaktır.

Bilgilerinizi arz ederim. Saygılarımla.

Ecz. Alper Pehlivanlı

Afyonkarahisar Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Açılış

2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, İki Katip Üye)

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5. Yönetim Kurulu Mali Raporlarının Okunması

6. Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması

7. Raporların Görüşülmesi

8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı İbrası

9. 2021-2022 tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

10. Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi

11. Dilek ve Öneriler

12. Kapanış

05 Eylül 2021 Pazar günü

-Yönetim Kurulu (Asil ve Yedek), Haysiyet Divanı (Asil ve Yedek), Denetleme Kurulu (Asil ve Yedek) ve TEB Büyük Kongre Delegeleri (Asil ve Yedek) Seçimleri