Kadın Liderler Akademisi Eğitimi Gerçekleştirildi

Kadın Liderler Akademisi eğitimlerinin devamı, Ecz. Mine Erdoğan başkanlığında ve Kadın Eczacılar Çalışma Grubu’na Bölge Eczacı Odalarından bildirilen yeni temsilcilerin katılımıyla 24 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. İnteraktif bir şekilde ve online platformda yürütülen atölye çalışmasının moderatörlüğünü Dr. Ece Öztan ve Dr. Özgün Biçer üstlendi.

İlki 17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında; kadın yoğun meslek alanlarında görünmez engeller, meslek örgütlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcı ve dönüştürücü liderlik konuları tartışıldı.