2020 YILI SGK SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Odamız tarafından 13/10/2020 tarihinden itibaren, 2020 yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin dağıtımına başlanmıştır.

Covid-19 Pandemisi nedeniyle odamızda yoğunluğu ve bulaş riskini azaltmak adına meslektaşlarımız tarafından sözleşme işlemlerinin son güne bırakılmaması önemle rica olunur.

Sözleşme formlarınının aşağıda belirtilen örnek forma uygun olarak doldurularak aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte en geç24/10/2020tarihi mesai bitimine kadar odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmeler odamız tarafından kuruma toplu halde teslim edilecektir.

Sözleşme son teslim tarihi olan 24/10/2020 tarihine kadar odamız Cumartesi günleri de dahil olmak üzere 08:30-17:30 saatleri arasında hizmet verecektir.

Not : SGK Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına "01.10.2020"yazılmalıdır.
Not : Sözleşmelerin kurumda kalan nüshasının ön yüzüne “Protokol Hükümlerini Okudum ve Kabul Ettim” ibaresi el yazısı ile yazılmalı ve imzalanmalıdır. Ancak diğer sayfalara ve nüshalara sadece paraf atılabilir.

Not : Her iki Sözleşmenin kurumda kalacak nüshasının ön yüzüne Sgk sicil numarasının yazılması gerekmektedir.

SGK İlaç Sözleşmesi için Gerekli Evraklar :
1) Dilekçe
2) Ruhsat fotokopisi (Adres değişikliği olması halinde)
3) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
4) İnteraktif vergi dairesi üzerinden alınacak Ek-5 eczane bilgi formu.(Vergi dairesinden onaya gerek yoktur)(Muhasebeciniz ile görüşebilirsiniz)

5) Eczacı odasından alınan yeni tarihli“Sözleşmeye Engel Yoktur”belgesi.(Odamız tarafından hazırlanacaktır)
6) Örnekleme yöntemini istemeyen meslektaşlarımız için dilekçe.
7) Adli sicil kaydı (e-devlet'ten alınabilir)(Resmi makama veya SGK ya şeklinde talep edilmesi gerekmektedir)
8) Eczane Kaşesi - diploma numarası - SGK Sicil Numarası

2019 Yılı Satış Hasılatına Göre Sözleşme Bedelleri

SGK1.KADEME %0 İSKONTO (0-600.000 TL)

150 TL

SGK1.KADEME %0 İSKONTO (600.000 - 1.000.000 TL)

250 TL

SGK 2.KADEME %0,75 İSKONTO (1,000.000 - 1.250.000 TL)

350 TL

SGK3.KADEME %1,30 İSKONTO (1.250.000 - 1.500.000 TL)

400 TL

SGK4.KADEME %1,60 İSKONTO (1.500.000 - 2.100.000 TL)

450 TL

SGK5.KADEME %2,25 İSKONTO (2.100.000 - 2.500.000 TL)

500 TL

SGK6.KADEME %2,50 İSKONTO (2.500.001 TL ve Üzeri)

550 TL

SGK Medikal Malzeme sözleşmesi yenilenmesi için gerekli evraklar:

1) Eczane Ruhsat ve sertifika fotokopisi (Medikal Malzeme sözleşmesi için gereklidir)

2) İmza Sirküsü Fotokopisi

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Adli Sicil Kaydı (e-devlet'ten alınabilir)(Resmi makama veya SGK ya şeklinde talep edilmesi gerekmektedir)
5) Eczane Kaşesi - diploma numarası - SGK Sicil Numarası

6) Medulada "Bilgi Güncelleme" ekranında bulunan Eczane Tanımlayıcı No (UTS 266...)

Not : Medikal malzeme sözleşmesinin Ek-6/1 altında yer alan Eczane mesul müdürü bölümünün, Ek-6/2 sözleşme başvuru formunun, Ek-6/3'te yer alan taahhütnamenin doldurulması gerekmektedir. Sözleşme Örneği aşağıdadır.

Not : Medikal malzeme sözleşmesi ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Not : Medikal Sözleşmesini ilk defa yapacak meslektaşlarımızın ruhsat ve sertifika fotokopisini il sağlık md veya notere onaylatması ve imza sirküsünün aslını teslim etmesi gerekmektedir.

SGK SOZLESME ORNEGI ICIN TİKLAYINIZ

TIBBİ MALZEME_SÖZ ORNEGI ICIN TİKLAYINIZ

DİLEKCE_İCİN TİKLAYİNİZ