Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

Oda başkanımız K.Melih Köken'in elim bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılması nedeniyle, Odamız yönetim kurulunun 8Ekim 2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, oy birliği ile Yönetim Kurulumuzun yeni görev dağılımı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yönetim Kurulu

Başkan : Ecz. Alper Pehlivanlı

İkinci Başkan : Ecz. Özlem Kılınçkaya

Genel Sekreter : Ecz. Hakan Demir

Sayman : Ecz. Bülent Eser

Üye : Ecz. Sevgi Özkara

Üye : Ecz. Ahmet Kürşat Sarı

Üye : Ecz. İlhan Şen