KONGRE İLANI

Odamızın 2020 yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince çoğunluklu olarak 21 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 14:00’da Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Diler İş Merkezi Kat/3 adresindeki 33.Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası Ahmet KELEŞOĞLU Konferans salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Eylül 2020 Salı günü saat 10:30’da NG Güral Otelde (İzmir Karayolu 7 km) çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

AFYONKARAHİSAR ECZACI ODASI

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Mali Genel Kurul Divanının Oluşturulması(1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı, iki katip üye)
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
 5. Yönetim Kurulu Mali Raporlarının Okunması
 6. Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması
 7. Raporların Görüşülmesi
 8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı ibrası
 9. 2020-2021 tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 10. Dilek ve Öneriler
 11. Kapanış