ADALET BAKANLIĞI(CEZAEVİ) SÖZLEŞMESİNİN DAĞITIMI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği cezaevi sözleşmelerinin yenilenmesi gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı (Cezaevi) sözleşmelerinin odamızdan dağıtımına başlanmıştır. Sözleşme yenilemek isteyen üyelerimiz sözleşmeleri eksiksiz doldurup aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte en geç 29 Kasım 2019 tarihine kadar cezaevi müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde mevcut sözleşme fesih edilecektir.

*Cezaevleri ile sözleşme yapacak meslektaşlarımızın reçete karşılarken aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi önemlidir.

*Sözleşme Formlarının bedeli 50TL’dir

*Her cezaevi için ayrı ayrı sözleşme yapılması gerekmektedir.

*Sözleşmenin üzerine başlangıç tarihi olarak;

a.Sözleşme yenileyecek olan meslektaşlarımız 01/04/2019 yazmalıdır.

b. İlk defa sözleşme yapacak meslektaşlarımız sözleşmeyi kuruma teslim edecekleri tarihi yazmalıdır.

*Merkez ilçede bulunan ve yeni açılan Kampüs Cezaevi ile ilk defa sözleşme yapacak meslektaşlarımız, ilk defa imzalanması halinde cezaevine verilmesi gereken belgeleri kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.

Afyonkarahisar Eczacı Odası

Sözleşme Yenilenmesi Halinde Cezaevine Verilecek Belgeler:

1) 2019 Yılı Sözleşmesi

2) İnternet vergi dairesinden alınan veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı alınan 2018 yılı KDV hariç satış hasılatını gösteren EK 4/A Eczane Bilgi Formu (2019 yılında açılan eczaneler hariçtir) (Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (Ek-4/B)

3) Ruhsat Fotokopisi (Devir ya da Nakil Olması Halinde)

4) Eczacı Odasından alınacak “Sözleşmeye Engel Yoktur Yazısı

5) Dilekçe

İlk Sözleşme İmzalanması Halinde Cezaevine Verilecek Belgeler:

1) Kimlik fotokopisi

2) Ruhsat fotokopisi

3) İmza sirkülerinin noter onaylı örneği

4) 2018 Yılı Sözleşmesi

5) İnternet vergi dairesinden alınan veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı alınan 2018 yılı KDV hariç satış hasılatını gösteren EK 4/A Eczane Bilgi Formu (2019 yılında açılan eczaneler hariçtir) (Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (Ek-4/B)

6) Eczacı Odasından alınacak “Sözleşmeye Engel Yoktur" Yazısı

7) Dilekçe

*** Sözleşmenin en alt kısmının Eczacı tarafından “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM VE KABUL ETTİM” şeklinde el yazısı ile tüm sayfalara yazılarak imzalanması gerekmektedir.

Ek 4-A, Ek 4-B ve dilekçe örneğine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

YENİ CEZAEVİ PROTOKOLÜNE GÖRE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Reçetelerde yazılan ilacın miktarı bir birimden (kutu, şişe vb.) fazla ise (bilgisayar çıktısı olan manuel reçeteler hariç) hekim tarafından miktarın ayrıca yazı ile de belirtilmesi gerekmektedir.

2. İlgili uzman gereken antidepresan, antipsikotik ve nöropatik ağrı ilaçları ile Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar ile normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçların karşılanması konusunda SUT hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı genelgelerine uyulması gerekmektedir.

3. Majistral ilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait karekodların İTS satış bildirimi yapılacaktır . Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünler için ise kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir.

4. Reçetede yer alan ampul adedi kadar plastik tek kullanımlık enjektör bedeli ödenir. İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde ödenir. Şeker ölçüm çubuk bedelleri, bunlara ait barkodun reçeteye eklenmesi halinde SUT’un SGK’lı hastalar için düzenlenen esaslarına göre ilgili maddesince ödenir. Yatan hasta için enjektör, insülin kalem iğne ucu ve şeker ölçüm çubuk bedelleri ödenmez.

5. Kurum tarafından belirlenecek bazı medikal malzemeler bu Protokol kapsamında sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir. Bu ürünler SGK’ca belirlenen fiyatlar esas alınarak ödenir. Söz konusu medikal malzemelere ait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur.

6. Bu protokol kapsamında yer alan reçetelerin eczanelerce teslim alınması, reçetede yer alan ilaçların ilgililere teslim edilmesi işlemleri bu protokolün EK -3’ünde belirlenen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

7. Bu protokolün ekinde (EK -3) belirtilen reçetelere ait icmal listesi eczacı tarafından ilgili bölge eczacı odasına onaylatılacaktır. Onay yapılmayan reçeteler protokol hükümleri gereği kurum tarafından ödemesi yapılmayacaktır.

8. Eczacı indirim oranlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TEB arasında yapılmış ve/veya yapılacak protokol ile belirlenen en son oranlar uygulanır.

9.Cezaevi protokolüne göre ilaç fiyat farkları kurum tarafından ödenmektedir. Fiyat farklarının reçete çıktısına yansıtılabilmesi için öncelikle eczane programlarının ilgili birimleri ile görüşülerek program ayarlamalarının yapılması gerekmektedir.

10. Cezaevi reçetelerinin Farmainbox sistemine girilmesi ve odamıza veya ilçe temsilcilerine onaylatıldıktan sonra kuruma fatura ile birlikte teslim edilmesi mecburidir. Eczane programı ile ilgili ayarlamalar yapıldıktan sonra medulaya deneme olarak girilen her cezaevi reçetesinin farmainbox sistemine vakit kaybedilmeden girilmesi limit aşımı nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri önleyecektir.

11. Eczanelerin Farmainbox da belirtilen limitleri aşmadan reçete karşılamaları gerekmektedir. Aksi taktirde Cezaevi Müdürlüğü tarafından ödeme yapılmayacaktır.

12. Reçeteki İlaçların İTS onayı ve karekod sonlandılrılması : Medula provizyon sistemi üzerinden “manuel reçete girişi” bölümünde önce SGK Medula Provizyon Sistemine deneme reçetesi olarak girilecek, reçete girilirken Hasta kimlik numarası bölümüne 55555555555 girilecektir. Hasta ismi, reçete tarihi girilerek ve reçete türü olarak “Diğer” seçilerek İTS onayı alındıktan sonra karekod sonlandırma işlemi yapılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, karekod sonlandırılması sonrasında düzeltme yapılamamaktadır. İlaçların karekod sonlandırma çıktısı reçeteye eklenerek oda onaylı farmainbox çıktısı ile birlikte kuruma fatura edilecektir.

Afyonkarahisar Eczacı Odası

dilekce_tiklayiniz

2019 EK 4 B

2019 EK 4 A