–––––––– KONGRE İLANI ­––––––––

Odamızın 2019 yılı seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 06 Eylül 2019 Cuma günü saat:14:00’da çoğunluklu olarak Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Diler İş Merkezi Kat/3 adresindeki 33.Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası Ahmet KELEŞOĞLU Konferans salonunda,çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07 Eylül 2019 Cumartesi günü saat:14:00’da aynı yer ve adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Oy verme işlemi 08 Eylül 2019 Pazar günü saat 09:00 – 17:00 saatleri arasında Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Diler İş Merkezi Kat/3 adresindeki 33.Bölge Afyonkarahisar Eczacı odası hizmet binasında yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

Ecz. K.Melih KÖKEN

Afyonkarahisar Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Açılış

2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı,İki Katip Üye)

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5. Yönetim Kurulu Mali Raporlarının Okunması

6. Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması

7. Raporların Görüşülmesi

8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı İbrası

9. 2019-2020 tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

10. Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi

11. Dilek ve Öneriler

12. Kapanış

08 Eylül 2019 Pazar günü

- Yönetim Kurulu(Asil ve Yedek), Haysiyet Divanı(Asil ve Yedek), Denetleme Kurulu(Asil ve Yedek) ve TEB Büyük Kongre Delegeleri(Asil ve Yedek) Seçimleri