Enteral Beslenme Solüsyonları Hakkında(Önemli)

Değerli Meslektaşlarımız,

Enteral beslenme solüsyonlarının katılım payından muaf olarak çıkarılan raporlarında, muafiyet kapsamında ödenmesini sağlayacak tanı kodları altında bulunan Enteral beslenme solüsyonu ile ilgili ICD-10 kodlarının raporda olması gerekmektedir. Söz konusu katılım payından muaf raporlar medula tarafından ödenmekte ancak ICD-10 kodlu teşhis uygun olmadığı için kurum tarafından yapılan kontrollerde katılım payı kesilebilmektedir.

Enteral beslenme solüsyonlarında aşağıda belirtilen ve sıksıkla karşılaşılan 3 muafiyet kodu ile karşılanmasında raporda muafiyet koduna uygun ICD 10 kodlu teşhisin bulunması ve katılım payından muaf çıkan raporların SUT EK 4/D katılım payı muaf ilaçlar listesinden kontrol edilmesi gerekmektedir

Meslektaşlarımızın bilgisine ve dikkatine önemle duyurulur.

Afyonkarahisar Eczacı Odası

KATILIM PAYINDAN MUAF ÇIKMIŞ RAPORLARDA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN 3 MUAFİYET KODU HAKKINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. (04.04.Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler)

4.4.4. Enteral beslenme ürünleri (Sadece G46 ve I69 kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır)

(04.04 periferik ve serebral damar hastalıkları tanısında enteral beslenme solusyonları medula tarafından tüm ICD-10 kodlarında ödenmektedir. Ancak SUT EK4/D ye istinaden katılım paysız alınabilmesi için raporda G46 veya I69 kodu olmalı ve malnutrisyon tanımı bulunmalıdır)

2. (10.7. Demans (F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30) )

10.7.6. Enteral beslenme ürünleri (Sadece (F00),(F02-F03) kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

(Demans tanılı hastada G30 kodunda muaf değildir)

3. (15.4. Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar)

15.4.1.9. Enteral beslenme ürünleri (E70.3, E74.9, E80.3, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, E88.0, E88.2 ve E88.9 kodlarında muafiyet kapsamında bulunmamaktadır.

(Malabsorbsiyon, inek sütü allerjisi ve metabolik bozukluklarda parantez içindeki tanılarda muaf değildir.)

KATILIM PAYLI RAPORLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Enteral beslenme solusyonları reçetesi SUT 4.2.8 maddesine istinaden karşılanabilir. Aşaıda belirtilen şartlarda enteral beslenme solüsyonları katılım paylı olarak ödenir.

4.2.8 - Enteral ve parenteral beslenme ürünleri verilme ilkeleri

4.2.8.A- Enteral beslenme ürünleri

Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/nazogastrik sonda/ nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

(2) Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla;

A) Erişkinlerde;

1)Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla istemsiz kilo kaybı olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir.) veya

2) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlardır

B) Çocukluk yaş grubunda;

1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olanlardır.

Aynı adlı mamanın farklı aromaları eşdeğer kabul edilirken ,fibre, plus vb gibi içerik değişimi ve kalori farkı olan durumlarda eşdeğer kabul edilmemektedir.

Guncel_ EK4D_listesi icin_tiklayiniz