ÖNEMLİ!! SGK 2018 YILI SATIŞ HASILATI GİRİŞİ 10 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA SON GÜNDÜR.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Eczane Protokolü eki EK-5 Eczane Bilgi Formunun https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanan İnteraktif Vergi Dairesinden elektronik ortamda verilmeye başlandığı bildirilmiştir. 2018 yılı satış hasılatı tutarlarının (KDV hariç) MEDULA Eczane Uygulamasında yer alan "Bilgi Güncelleme" menüsü altında yer alan "2018 Yılı Satış Hasılatı Girişi" bölümüne 10 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar kaydedilmesi gerekmektedir. 7143 sayılı Kanunun "İşletme kayıtlarının düzeltilmesi" başlıklı 6 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasının (b)bendi uyarınca varsa eczaneler tarafından stoklarında kaydı olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçlar için düzenlenen fatura tutarlarının da bu esnada kaydı mümkündür.Kaydedilen tutarlar daha sonra devreye alınacaktır.