ÖNEMLİ!!! ECZANE RUHSATLARININ YENİLENMESİ HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğünün 05.03.2019 tarih ve E.204 sayılı yazısında Eczane Ruhsatnamelerinin Sertifikalı Eczane Ruhsatnamesi olarak yenilenmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu nedenle, meslektaşlarımızın aşağıda belirtilen belgeler ve ekte sunulan dilekçe ile birlikte,

en geç 20 Mart 2019 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğü'ne ruhsat yenileme başvurusu yapması gerekmektedir.

1. Eczanelerin mevcut ruhsatnamelerinin aslı

2.Eğer ruhsatnamede adres bilgisinde değişiklik var ise belediyenin numarataj bölümünden alınmış eski ve yeni adresin belirtildiği güncel onaylı adres belgesi

3. Ruhsatta belirtilen soyadda değişiklik var ise evlilik cüzdanı fotokopisi-vukuatlı nüfus kayıt örneği,

4.Fakülteye başlama tarihinin dilekçede yazılı olarak belirtilmesi yeterlidir.

1.Mevcut Ruhsatın değişimi için dilekçe.

2.Soyad değişikliği durumunda verilmesi gereken dilekçe.

3.Adres değişikliği durumunda verilmesi gereken dilekçe.

1_DİLEKCE İCİN TİKLAYİNİZ

2_SOYADİ DEGİŞİKLİGİ İCİN TİKLAYİNİZ

3_ADRES DEGİŞİKLİGİ İCİN TİKLAYİNİZ