Hasta Alt Bezi Primer Tanı Listesi Hakkında

Hasta Alt Bezi karşılama koşullarında yer alan idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanıların listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde yer alan A10049 SUT kodlu "Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi" ile A10118 SUT kodlu "Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi " isimli tıbbi malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan "Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına(üriner inkontinans) neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce bu nedenle reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır." hükmü vardır.

Bu nedenle Hasta Bezi karşılanmasındaaşağıdayer alan ICD-10 kodlarının dikkate alınmasını önemle hatırlatırız.

Afyonkarahisar Eczacı Odası

LİSTE_TİKLAYİNİZ