–––––––– KONGRE İLANI ­––––––––

Odamızın 2018 yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince çoğunluklu olarak 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 14:00’da Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. Diler İş Merkezi Kat/3 adresindeki 33.Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası Ahmet KELEŞOĞLU Konferans salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 14:00’da aynı yer ve adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimize saygılarımızla duyurulur.

AFYONKARAHİSAR ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULUGÜNDEM:

1. Açılış

2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması(1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı, iki katip üye)

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5. Yönetim Kurulu Mali Raporlarının Okunması

6. Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması

7. Raporların Görüşülmesi

8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı ibrası

9. 2018-2019 tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

10. Dilek ve Öneriler

11. Kapanış