Önemli: C-Grubu Reçetelerinin Farmainbox Reçete Tevzi Sistemine Kayıt ve Onay İşlemleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği tarafından Farmainbox Reçete Tevzi Sisteminde yapılan düzenlemeler nedeniyle SGK İlaç Alım Protokolü'nün 3.7 maddesinde belirtilen reçete grupları ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Reçeteleri karşılamadan önce kotalarınızın müsait olup olmadığının kontrol edilmesi ve reçetelerin Medula Provizyon Sistemine girişi yapıldıktan sonra, Reçete Tevzi Sistemine de aynı anda giriş yapılması gerekmektedir.

2. SGK Protokolünün 3.7 maddesinde belirtilen reçetelerin mutlaka reçete tevzi sistemine işlenmesi, sisteme ilaç adetlerinin doğru girilmesi, işlendikten sonra alınan dökümün ilçelerde ilçe temsilcisine, merkezde eczacı odasına onaylatılması gerekmektedir.

Önemli : Dökümlerin Onaysız gönderilmesi veya sisteme reçetelerin eksik ya da yanlış girilmesi durumunda kurum tarafından ödeme yapılmayacaktır.

3. Mor-Turuncu (Kan Ürünü) reçete ile verilmesi gereken ilaçlara ait reçetelerin 15 Ağustos 2018 tarihi itibari ile reçete tevzi sistemine girişi yapıldıktan sonra onay sırasında reçete tevzi çıktısı ile birlikte mutlaka SGK Reçete icmal listesinin de hazır bulundurulması gerekmektedir. SGK Reçete icmal listesi olmadan mor-turuncu reçetelerin reçete tevzi çıktılarının onay işlemi yapılmayacaktır.

4.Reçete tevzi sisteminde dönem sonlandırma işlemi yapıldıktan sonra, Eczane tarafından reçete üzerinde ekleme, silme gibi işlemlerin yapılabilmesi için, icmal listesinin oda yönetim paneli üzerinden iptal edilmesi gerekmektedir. Reçete tevzi dönem sonlandırma iptal işlemi için meslektaşlarımız tarafından iptal gerekçelerinin belirtildiği dilekçenin verilmesi gerekmektedir.

Afyonkarahisar Eczacı Odası


SGK Protokolü madde 3.7 ve Ek-4 gereği farmainbox reçete tevzi sistemine girildikten sonra eczacı odası onayı yapılması gereken reçete grupları:

a- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,

b- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,

c- Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

ç- Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,

d- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

e- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

f- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,

g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,

h- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar

ı- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.

i- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler

j- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri

k- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler