ADALET BAKANLIĞI(CEZAEVİ) SÖZLEŞMESİNİN DAĞITIMI HAKKINDA.

ADALET BAKANLIĞI(CEZAEVİ) SÖZLEŞMESİNİN DAĞITIMI HAKKINDA.

Değerli Meslektaşlarımız,

Adalet Bakanlığı (Cezaevi) sözleşmelerinin odamızdan dağıtımına başlanmıştır. Sözleşme yenilemek isteyen üyelerimiz sözleşmeleri eksiksiz doldurup aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte en geç 01 Haziran 2018 tarihine kadar cezaevi müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde mevcut sözleşme fesih edilecektir.

*Sözleşme Formlarının bedeli 50TL’dir

*Açık ve kapalı cezaevi için ayrı ayrı sözleşme yapılması gerekmektedir.

*Sözleşmenin üzerine başlangıç tarihi olarak 01/05/2018 yazılacaktır.

Afyonkarahisar Eczacı Odası

Adalet Bakanlığı (Cezaevi) sözleşmesi Yenilenmesi Halinde Cezaevine Verilecek Belgeler:

1) 2018 Yılı Sözleşmesi

2)Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan 2017 yılı KDV hariç satış hasılatını gösteren onaylı EK 4/a Eczane Bilgi Formu

3) Ruhsat Fotokopisi (Devir ya da Nakil Olması Halinde)

4) Eczacı Odasından alınacak “Sözleşmeye Engel Yoktur Yazısı

5) Dilekçe

İlk Sözleşme İmzalanması Halinde Cezaevine Verilecek Belgeler:

1) Kimlik fotokopisi

2) Ruhsat fotokopisi

3) İmza sirkülerinin noter onaylı örneği

4) 2018 Yılı Sözleşmesi

5) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı alınan 2017 yılı KDV hariç satış hasılatını gösteren onaylı EK 4/a Eczane Bilgi Formu (ASLI)

6) Eczacı Odasından alınacak “Sözleşmeye Engel Yoktur Yazısı

7) Dilekçe

*** Sözleşmenin en alt kısmının Eczacı tarafından “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM VE KABUL ETTİM” şeklinde el yazısı ile tüm sayfalara yazılarak imzalanması gerekmektedir.

dilekce_icin tiklayiniz