Metacartine ile ilgili SUT değişikliği hakkında

Metacartine ile ilgili SUT değişikliği hakkında

04 Şubat 2018 tarihli 30322 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayınlanmıştır.

SUT değişikliğine göre: 14 Şubat 2018 tarihinden itibaren Metacartine etken maddeli ilaçların geri ödeme bilgisi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Afyonkarahisar Eczacı Odası

SUT Madde 34 b) 70.Metacarnitine; ayaktan tedavilerde 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucularındanefroloji(sertifikalıdahiliyeuzmanları), endokrinoloji, nöroloji, kardiyoloji veya çocuk metabolizma uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinadenreçetelendirilmesiuygundur.

(Not: Yapılan SUT değişikliğinde kurum tarafından Metacartin müstahzarı kastedilerek levocarnitin/l-carnitine etken maddesi yerine sehven metacarnitine olarak düzenleme yapılmıştır. Konu hakkında kurum tarafından gerekli düzeltme yapılacağı bilgisi alınmıştır)