ÖNEMLİ!! MEDİKAL REÇETELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Medikal reçetelerin karşılanması, faturalandırılması ve kuruma tesliminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkındaki odamız çalışması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımızın medikal reçetelerde iade ve kesintiler ile karşılaşmaması için aşağıda belirtilenlere dikkat etmesi gerekmektedir.

Afyonkarahisar Eczacı Odası


1. REÇETE
A) Reçeteler SGK Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzeme Temini Sözleşmesi 4.1.1(reçete yazım kuralları ve reçetede bulunması gereken ibareler) maddesine göre düzenlenmiş olmalıdır.
*Afyon Devlet Hastanesi reçetelerinde T.C Kimlik No. barkodda yer almamaktadır. Bu bilginin mutlak suretle reçete üzerinde bulunması gerekmektedir.
B) Reçete arkasına medikal malzeme kaşesi basılmalı ve kaşede istenen bilgiler eksiksiz yazılmalıdır.
*Kaşe bilgilerinin eksik olması iade sebebidir. Reçete iadesi durumunda eczanede saklanan ve hasta tarafından imzalanmış ‘’Hasta İşlem Formu‘’ nun bir nüshası kurum tarafından istenmektedir.
*Kaşede sıklıkla ürün SUT Kodu unutulmaktadır.
* Kaşedeki reçete başvuru tarihi ve Medulaya reçete kayıt/müracaat tarihi aynı olmak zorundadır.
C) Reçete arkasına Medikal Malzeme kaşesine ilave olarak eczane kaşesi de basılıp imzalanmalıdır.

2.REÇETE EKİ BELGELERİ
A) Reçete eki belgelerinin reçeteye aşağıdaki sıra ile takılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. Reçete
2.Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi Çıktısı
3. Rapor
4. Diğer ekler

B) Tıbbi Malzeme Raporlarında dikkat edilmesi gereken hususlar
*Raporlar Sut Ek-3/C kurallarına uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. Reçete fotokopisinin aslı gibidir onayı doktor ıslak imzası ile yapılmış olmalıdır.
!!! A.K.Ü Tıp Fakültesi hastanesi raporlarında aslı gibidir onayı ıslak imzasız, hazır kaşe ile yapılmaktadır. Kaşe şeklindeki imza geçerli değildir. Söz konusu durum iade sebebidir.
* Hasta bezi ve sürekli kullanım gerektiren malzemeler için düzenlenmiş raporlar hariç olmak üzere raporun aslı reçete ekine takılacaktır.
* Reçete veya raporda taraf bilgisi olan tıbbi malzemeler için mutlaka hangi uzuv, sağ/sol, tek/çift olduğu ve malzeme adedi belirtilecektir.
* Hasta yakınına imzalatılan ve kaşelenen Hasta İşlem Formu reçeteye eklenmeyecektir. Hasta İşlem Formu iki adet düzenlenerek bir nüshası hastaya verilecek, diğer bir nüshası kurum tarafından yapılabilecek denetimlerde ibraz edilmek üzere eczanede saklanacaktır. Hasta İşlem Formunun hasta imzalı olarak saklanması hususu önemlidir!!! Kurum tarafından yapılan reçete incelemesinde Medikal Kaşesinde eksik ya da hatalı bilgi olması durumunda reçete iade edilecektir.

C) ÜTS’den alınacak belgeler
1. Tıbbi Cihaz Durum Belgesi
Takip edilecek adımlar : ÜTS Anasayfa/ Bilgi Bankası / Tıbbi Cihaz Durumu Sorgula menüsü
Ürün barkodu, Eczane Tanımlayıcı Numarası ve Teslim Tarihi girilerek sorgulama yapılacaktır.
!!!Tarih en geç ürün teslim tarihi olabilir.
!!!Genellikle eczaneler tarafından Firma Tanımlayıcı No. İle sorgulama yapılmaktadır. Sorgulama mutlaka Eczane Tanımlayıcı No ile yapılacaktır.

2. Ürün Tanımlayıcı Belge
Takip edilecek adımlar: ÜTS Anasayfa/ Bilgi Bankası/ Tıbbi Cihaz Listele menüsü
Açılan pencerede firma tanımlayıcı numarası ve birincil ürün numarası kısmına ürün barkodu girilerek sorgulama yapılmalı, sonraki ekranda ürün barkod no üzerine tıklanarak ürünle ilgili tanımlayıcı bilgilerin çıktısı alınmalıdır.

Sağ/sol kullanılan ürünlerde belge her ikisi için ayrı ayrı alınmalıdır.

3. Bayilik Belgesi

Takip edilecek adımlar : ÜTS Anasayfa/ Bilgi Bankası/alınan bayilikler menüsü

Açılan pencerede verdiğiniz ürünün bayiliğine ait olan firma adını tıklayıp yeni açılan pencere tıklanmalıdır.

*Faturadaki tüm ürünler aynı firmaya aitse tek bir bayilik belgesi yeterlidir.

D)Garanti belgesinin aslı gibidir onaylı fotokopisi (Hastaya garanti belgesi olan cihaz verilirse eklenecektir)

E)Fatura

1- Fatura 3 nüsha düzenlenmeli, ortez protez faturalarında katılım payı mutlaka gösterilmelidir.

2- İcmal listesi ve medikal market fatura listesi 2 şer nüsha alınıp, kaşe-imza olmalıdır.

3- Fatura teslim dilekçesi eklenmelidir.

MEDİKAL REÇETELERDE SIK KARŞILAŞILAN KESİNTİ SEBEPLERİ

1-Ürünün ÜTS yada TİTUBB da kayıtlı olmaması.
2-Reçete veya raporun Sut Ek-3/C de belirtilen ilgili branş hekimi tarafından düzenlenmemiş olması.

3-Reçete tarihinin medulaya hatalı kaydedilmesi.

EK3C_ İCİN TİKLAYİNİZ

TIBBİ_ CİHAZ DURUM BELGESİ TİKLAYİNİZ

Fatura_ teslim dilekce TİKLAYİNİZ

MEDİKAL_SOZLESME ORNEGİ TİKLAYİNİZ

FATURA_ORNEGİ İCİN TİKLAYİNİZ