2017 YILI AİDATLARI HK.

Değerli Meslektaşlarımız,

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği kanunun 55. maddesinin b fıkrası gereği; eczacılarımızın yıllık aidatlarını düzenli olarak ödemesi gerekmektedir.

Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2017 yılına ait Oda Aidatı, Oda Katılım Payı ve Afet Fonu ile TEB Yardımlaşma Sandığı aidat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Eczane Eczacıları ve Depo Ecz. İçin Yıllık Aidat : 48,03.-TL

Oda katılım payı : 672,42.-TL

Afet fonu : 48,03.-TL

TOPLAM : 768,48.-TL

Yardımlaşma Sandığı : 144,09.-TL

TOPLAM : 912,57.-TL

Kamu Eczacıları İçin Yıllık Aidat : 24,02.-TL

Kamu Eczacıları için Yardımlaşma Sandığı : 72,05.-TL

TOPLAM : 96,07.-TL

Kamuda Çalışmayan Eczacılar Aidat : 48,03.-TL

Kamuda Çalışmayan Eczacılar için Yardımlaşma Sandığı: 144,09.-TL

TOPLAM : 192,12.-TL

Yukarıda belirtilen aidatlarınızı Odamıza veya EBS sistemi üzerinden ödeyebilirsiniz.