2013 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONGRE İLANI..

KONGRE İLANI

Odamızın 2013 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 21 Eylül 2013 Cumartesi günü saat 14:00’da çoğunluklu olarak Odamızda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Eylül 2013 Cumartesi günü saat 14:00’da Korel Termal Otel Kütahya karayolu 13.km. Afyonkarahisaradresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Oy verme işlemi 29 Eylül 2013 Pazar günü saat 09:00 – 17:00 arasında Dişbudak İş Merkezi Kat:4 Daire:8 Afyonkarahisar adresinde bulunan Odamız binasında yapılacaktır.
Üyelerimize saygılarımızla duyurulur.
GÜNDEM:
1. Açılış
2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması
3. Saygı Duruşu
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunması
5. Yönetim Kurulu Mali Raporu Okunması
6. Denetleme Kurulu Raporu Okunması
7. Raporların Görüşülmesi
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının İbrası
9. 2013–2014 Bütçe Tasarısının Görüşülmesi ve Onaylanması
10.Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi
11. Dilek ve Öneriler
12.Kapanış
29 Eylül 2013 Pazar Günü:
- Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve TEB Büyük Kongre Delegeleri Seçimleri